Round Table – Leadership 2013

בתאריך 28.10.13 קיימנו שולחן עגול בנושא מנהיגות הנדסית. מצ”ב מצגות וסיכום האירוע:

מטרות המפגש

שטאובר וזוננשיין – תובנות ומשמעויות בהיבטי מנהיגות

עמית, מטלון, שלגי, זוננשיין – על טיפוסים של מהנדסי מערכות בהקשר מנהיגות

משולם – ממקצוע לפרופסיה

סיכום